Latha Kanjirathinkottayil, RH: 43.701532, -79.779154